Tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Ngày đăng: 9/6/2017 Lượt xem 1379

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Leonidas, thay mặt cho Tập đoàn Tung Shing, đang tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đến với bạn để cùng nghiên cứu tính khả thi của dự án - nếu bạn tin rằng dự án sẽ mang lại hiệu quả cao, bất kể quy mô và hình thức dự án.

Email:  ghuri@leonidasmanagement.com
Điện thoại:   +84 24 3935 1177       Fax: +84 24 3935 1166
Website: www.leonidasmanagement.com