Trụ ở chính tại Hà Nội

Phòng 803, Tầng 8, Tòa nhà Tung Shing, Số 2 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam Tel: +84 24 3935 1318   Email: information@tungshinggroup.com.vn

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

47 Trần Bình Trọng, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +84 28 3838 0330  Email: information@tungshinggroup.com.vn