Lịch sử

Ngày đăng: 8/18/2017 Lượt xem 1154

1991 Tổng công ty Việt Tiến Tùng Shing

1992 Khách sạn Hà Nội

1993 Khách sạn Lakeside

1994 FTC Tùng Shing

1998 Hà Việt Tùng Shing

2000 Khách sạn Tung Shing Halong Pearl

2001 Tổng công ty Vinatex Oriental Jade

2003 Công ty Quản lý Leonidas

2008 Appliancz International Inc

2014 Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn